Earnings disclaimer uRest

Kazanç reddi uRest

Agreement Prepared in English and Turkish

Sözleşme Türkçe ve İngilizce Hazırlanmıştır.

Disclaimer: No Earnings Projections, Promises Or Representations

Feragatname: Kazanç Tahmini, S.zü veya Teminat Yok

You recognize and agree that we have made no implications, warranties, promises, suggestions,

projections, representations or guarantees whatsoever to you about future prospects or earnings, or

that you will earn any money, with respect to your purchase of uRest products and/or services, and

that we have not authorized any such projection, promise, or representation by others.

Onayladınız ve kabul ettiniz ki, biz gelecek kazancınıza dair herhangi bir çıkarım, teminat, söz, öneri,

tahmin, beyan veya garanti vermedik, aynı şekilde alımınıza göre para kazanacağınıza dair de bir

garanti vermedik ve kimseyi böylesi bir tahminle, sözle ya da vekâletle yetkilendirmedik.

Any earnings or income statements, or any earnings or income examples, are only estimates of what

we think you could earn. There is no assurance you will do as well as stated in any examples. If you

rely upon any figures provided, you must accept the entire risk of not doing as well as the information

provided. This applies whether the earnings or income examples are monetary in nature or pertain to

advertising credits which may be earned (whether such credits are convertible to cash or not).

Bazı gelir tabloları, kazanç ya da gelir örnekleri sadece ne kadar kazanabileceğinizi düşündüğümüz

tahminlerimizdir. Örneklerden kadar iyi yapacağınızın hiçbir garantisi bulunmamaktadır. Şayet size

sunulan bu rakamsal verilere güvenirseniz, sunulan bilgiler kadar iyi iş yapamama riskini de

almalısınız. Bu husus, kazançların/gelirler örneklerinin parasal anlamda imkân dâhilinde, ya da

kazanılabilir olan tanıtım kredileri ile ilgili olup olmadığını kapsamaktadır (bu tür kredilerin nakde

çevrilebilir olup olmadığı).

There is no assurance that any prior successes or past results as to earnings or income (whether

monetary or advertising credits, whether convertible to cash or not) will apply, nor can any prior

successes be used, as an indication of your future success or results from any of the information,

content, or strategies. Any and all claims or representations as to income or earnings (whether

monetary or advertising credits, whether convertible to cash or not) are not to be considered as

average earnings.

Kazanç veya gelire ilişkin (parasal veya reklam amaçlı krediler, nakit paraya d.nüştürülebilir veya

d.nüştürülemeyen) önceki başarıların ya da geçmiş sonuçların uygulanabilir olduğuna dair herhangi

bir teminat yoktur. Aynı zamanda önceki başarılar, bilgilerden edinilen sonuçlar ya da stratejiler sizin

gelecek başarınızın göstergesi olarak kullanılamaz. Kazanç yahut gelirlere ilişkin (parasal veya

reklam amaçlı krediler, nakit paraya d.nüştürülebilir veya d.nüştürülemeyen) hiçbir bir beyan ya da

iddia ortalama kazanç olarak algılanamaz.

(i) The Economy. The economy, both where you do business, and on a national and even worldwide

scale, creates additional uncertainty and economic risk. An economic recession or depression might

negatively affect the results produced by uRest products and/or services.

(i) Ekonomi. Ek belirsizlik ve ekonomik risk oluşturan ekonomi, hem ulusal hem de dünya çapındaki

.l.üde yapılan ticaretten ibarettir. Ekonomik gerileme ya da bunalım, uRest tarafından üretilen

ürünlerin ve/ veya hizmetlerin sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

(ii) Your Success Or Lack Of It. Your success in using the information or strategies provided at

www.urest.co depends on a variety of factors. We have no way of knowing how well you will do, as

we do not know you, your background, your work ethic, your dedication, your motivation, your

desire, or your business skills or practices. Therefore, we do not guarantee or imply that you will get

rich, that you will do as well, or that you will have any earnings (whether monetary or advertising

credits, whether convertible to cash or not), at all.

(ii) Başarıların veya eksiklerin. www.urest.co adresinde sunulan bilgi veya stratejileri kullanmadaki

başarınız çeşitli faktörlere bağlıdır. Sizi, özgeçmişinizi, iş ahlakınızı, bağlılığınızı, motivasyonunuzu,

arzunuzu veya iş becerilerinizi veya uygulamalarınızı bilmediğimiz için ne kadar iyi olacağınızı

bilmemizin hiçbir yolu yoktur. Bu nedenle, zengin olacağınızı, iyi iş çıkartacağınızı ya da kazanç

(parasal veya reklam amaçlı krediler, nakit paraya d.nüştürülebilir veya d.nüştürülemeyen)

sağlayacağınızı ima etmedik garanti de vermedik.

Internet businesses and earnings derived therefrom, involve unknown risks and are not suitable for

everyone. You may not rely on any information presented on the website or otherwise provided by us,

unless you do so with the knowledge and understanding that you can experience significant losses

(including, but not limited to, the loss of any monies paid to purchase uRest products and/or services,

and/or any monies spent setting up, operating, and/or marketing uRest products and/or services, and

further, that you may have no earnings at all (whether monetary or advertising credits, whether

convertible to cash or not).

İnternet işletmeleri ve bunlardan elde edilen kazançlar, bilinmeyen riskleri içerir ve herkes için uygun

değildir. Kayda değer zararlardan edinilen kavrayış ve bilgilerden tecrübeler edinmedikçe web

sitesinde sunulan veya bizim tarafımızdan sağlanan bilgilere güvenemeyebilirsiniz. Buna ürün uRest

ürünler ve /veya hizmetler ve /veya uRest ürünlerinizi ve /veya hizmetlerini ayarlamak, işletmek ve

/veya pazarlamak için harcadığınız paralar ve ayrıca, hiç kazanç elde edememiş olmanız (parasal veya

reklam kredisi olsun olmasın, nakite d.nüştürülebilir olup olmadığına bakılmaksızın) satın almak için

ödenen paraların kaybedilmesi dâhildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

(iii) Forward-Looking Statements. MATERIALS CONTAINED ON THIS WEBSITE OR IN

MATERIALS PURCHASED AND/OR DOWNLOADED FROM THIS WEBSITE MAY CONTAIN

INFORMATION THAT INCLUDES OR IS BASED UPON FORWARD-LOOKING

STATEMENTS WITHIN THE MEANING OF THE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT

OF 1995. FORWARD-LOOKING STATEMENTS GIVE OUR EXPECTATIONS OR FORECASTS

OF FUTURE EVENTS. YOU CAN IDENTIFY THESE STATEMENTS BY THE FACT THAT

THEY DO NOT RELATE STRICTLY TO HISTORICAL OR CURRENT FACTS. THEY USE

WORDS SUCH AS ANTICIPATE, ESTIMATE, EXPECT, PROJECT, INTEND, PLAN, BELIEVE

AND OTHER WORDS AND TERMS OF SIMILAR MEANING IN CONNECTION WITH A

DESCRIPTION OF POTENTIAL EARNINGS OR FINANCIAL PERFORMANCE.

(iii) İleriye D.nük Beyanlar. Bu web sitesinden satın alınan veya indirilen malzemeler, ya da web

sitesinde yer alan malzemeler, 1995 yılındaki Düzenlenmiş Güvenlik Davası Kanunu kapsamında,

ileriye d.nük beyanlar içeren ya da üzerine kurulu olan bilgiler içeriyor olabilir. İleriye Yönelik

Beyanlar beklentilerimizi veya gelecek olaylarının tahminlerini verir. Bu beyanlar tarihi ya da güncel

olaylara tam anlamıyla ilişkili olmadığından, kolayca tanımlanabilirler. Beklemek, ölçmek, ümit

etmek, tasarlamak, niyet etmek, planlamak, inanmak ve diğer başka kelime ve finansal başarı ya da

potansiyel kazanç gibi birtakım tanımlamalar kullanıyorlar.

ANY AND ALL FORWARD LOOKING STATEMENTS HERE, IN OTHER MATERIALS

CONTAINED ON THIS WEBSITE OR IN MATERIALS PURCHASED AND/OR

DOWNLOADED FROM THIS WEBSITE ARE INTENDED TO EXPRESS OUR OPINION OF

EARNINGS POTENTIAL. MANY FACTORS WILL BE IMPORTANT IN DETERMINING

YOUR ACTUAL RESULTS AND NO GUARANTEES ARE MADE THAT YOU WILL ACHIEVE

RESULTS SIMILAR TO OURS OR ANYBODY ELSE, IN FACT NO GUARANTEES ARE

MADE THAT YOU WILL ACHIEVE ANY RESULTS FROM OUR IDEAS AND TECHNIQUES

IN OUR MATERIAL.

BU WEB SİTESİNDE VEYA WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN DİĞER MALZEMELERDE

BURADA VEYA TÜM İYİLEŞTİRME TABLOLARI, POTANSİYEL KAZANIMIMIZI İFADE

ETMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. BİRÇOK ETKEN, ASIL SONUCUNU BELİRLEMEDE

BÜYÜK ÖNEM ARZEDİYOR VE BİZİM VEYA HERHANGİ BİRİNİN SONUÇLARINA YAKIN

BIR SONUÇ ELDE EDECEĞİNİN GARANTİSİ VERİLMEMİŞTİR. DOĞRSU, BİZİM

MALZMELERİMİZDEN BİZİM FİKİRLERİMİZİN VE YÖNTEMLERİMİZİN SONUÇLARINA

ULAŞILACAĞINA DAİR BİR GARANTİ DE VERİLMEDİ.

(iv) Due Diligence. You are advised to do your own due diligence when it comes to making business

decisions and should use caution and seek the advice of qualified professionals. You should check

with your accountant, lawyer, or professional advisor, before acting on this or any information. You

may not consider any examples, documents, or other content on the website or otherwise provided by

us to be the equivalent of professional advice. Nothing contained on the website or in materials

available for sale or download on the website provides professional advice in any way. You should

consult with your own accountant, lawyer, or professional advisor for any questions you may have.

Gereken titizlik. İş kararları alırken gereken titizliği göstermeniz, dikkatli olmanız ve nitelikli

uzmanlardan fikir edinmeniz tavsiye edilir. Böylesi bir harekete geçmeden evvel muhasebecinize,

avukatınıza veya uzman danışmanınıza başvurmalısınız. Web sitesindeki hiçbir örneği, dokümanı

veya başka bir içeriği göz ardı edemez veya tarafımızca verilen profesyonel tavsiyelerin eşdeğeri

olarak düşünemezsiniz. Web sitesinde yer alan indirilebilir ya da satın alınabilir hiçbir malzeme/

materyal profesyonel tavsiye sağlamaz. Sorularınız için kendi muhasebecinize, avukatınıza veya

uzman danışmanınıza başvurmalısınız.

We assume no responsibility for any losses or damages resulting from your use of any link,

information, or opportunity contained within the website or within any information disclosed by the

owner of this site in any form whatsoever.

Web sitesinde yer alan herhangi bir bağlantıyı, bilgiyi veya fırsatı kullanmanızdan veya bu sitenin

sahibi tarafından açıklanan herhangi bir bilgi dâhilinde herhangi bir şekilde kullanımınızdan

kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

(v) Purchase Price. Although we believe the price is fair for the value that you receive, you understand

and agree that the purchase price for uRest products and/or services has been arbitrarily set by us.

This price bears no relationship to objective standards.

Alış fiyatı. Fiyatın aldığınız değer için adil olduğuna inanmamıza rağmen, uRest ürünleriniz ve / veya

hizmetleriniz için satın alma fiyatının keyfi olarak tarafımızca belirlendiğini biliyor ve kabul

ediyorsunuz. Bu fiyatın nesnel standartlarla ilişkisi yoktur.